Tag Archives: bibliotek

Har bibliotekene en fremtid?

17 okt

Endringene i bokbransjen påvirker ikke bare forlagene, den får også konsekvenser for bibliotekene rundt omkring i landet. Senest mandag denne uka hadde Aftenposten en kommentar om dette. Den gjorde et poeng av at åpningen av Nasjonalbibliotekets storstilte digitaliseringsprosjekt Bokhylla skjedde ved hjelp av et museklikk.

Digitaliseringen har allerede endret verden for brukerne. Nå kommer bibliotekene etter. Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt er imidlertid bare ett eksempel på hvordan bibliotekene må utvikles for å møte nye krav, mener avisen. Men fremtiden for bibliotekene ser ikke lenger bare mørk ut. Det viser seg nemlig at både besøk og utlån eksploderer når bøkene plasseres i moderne og innbydende lokaler. Kanskje bibliotekene ikke hører fortiden til likevel? Kanskje den langvarige nedgangstiden er i ferd med å snu? Kanskje den teknologiske utviklingen til og med kan bidra til å utvikle bibliotekene til åpne, inkluderende kunnskapssentre?

Spør Aftenposten, og mener oppskriften er en videre satsing på bibliotekene, både på store bibliotek som Deichmanskes planlagte hovedbibliotek i Bjørvika og på mindre bibliotek i lokalmiljøene. En satsning som må ha fokus på formidling, ikke på oppbevaring. Slik kan bibliotekene bli levende møteplasser for kultur og kunnskap. Mener Aftenpposten.

Jeg er tilbøyelig til å være enig.

Les hele kommentaren her: Sats på bibliotekene

2 okt

Interessant fremtidsblikk på danske forskningsbibliotek, med økonomi og digital utvikling som sentrale tema.

UBtinget

Danmarks forskningsbiblioteksforening søker å lansere noen forutsetninger, trender og – i form av «en vifte af forskellige alternative fremtider» – hele ni mer eller mindre radikale scenarier «med baggrund i de forskellige trends og tendenser». Den 20-siders «Fremtidens forskningsbibliotek: rapport fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes Fremtid, september 2012» har nettopp kommet.

«Uomgængelige» forutsetninger

  • Befolkningstallet vil stige
  • Mindre penger til bibliotek
  • IKT-systemer blir billigere, mer intuitive og «i alt»
  • Søk og navigasjon på nett vil «blive optimert i en sådan grad, at der ikke i synderligt omfang vil være umiddelbar behov for bibliotekternes mellomkomst»
  • Alt innhold vil bli digitalt

Vis din verdi!
Uansett hvordan det kommer til å gå, ser rapportforfatterne det som «av enorm betydning, at bibliotekerne markerer sig og beviser deres værdi for moderinstitutionen» – noe som også betyr en «meget stor markedsføringsopgave hos så vel biblioteksledere som den enkelte medarbejder».

Tendenser
Rapporten presenterer «en lang…

Vis opprinnelig innlegg 480 ord igjen

Bøkene ingen fant frem til

3 sep

Etterkrigstidens utbygging av kulturtilbudet ble knyttet til et utvidet demokratibegrep. Kulturgodene skulle komme hele folket til gode gjennom desentralisering (1) . Bibliotekenes vederlags- og innkjøpsordninger er to eksempler. Ordningene skal sikre

  • at det er levevilkår for norsk litteratur
  • at norske bøker er tilgjengelige over hele landet

Hvert år sørger innkjøpsordningen for at det kjøpes inn bøker for 160 millioner kroner til landets biblioteker. Men ikke alle gjør suksess i hyllene.

Hvilke bøker har aldri blitt lånt ut?
spurte NRK biblioteksjef Tone Moseid i Tønsberg. Hun fant en del. Ofte blir slike bøker solgt billig eller kassert. Men nå vurderer hun å gi de upopulære bøkene en siste sjanse: en utstilling med bøkene som ingen fant frem til.

Stilig! tenker jeg og stiller meg bak journalistens forslag:
Populære bøker er lettere å finne enn de upopulære. Burde det vært omvendt?

Les hele saken hos NRK Østafjells.


Referanse:

Trond Andreassen: Bok-Norge. En litteratur-sosiologisk oversikt. Universitetsforlaget, 2006.