Tag Archives: biografi

Plaprer vi for mye med tastaturet?

13 nov

– Jeg pleier å si at jeg skriver for hånd fordi jeg da tenker meg bedre om. Jeg synes mange plaprer for mye med tastaturet, sier Thorvald Steen i et intervju i siste nummer av Handikapnytt.

Stilig uttrykk, tenker jeg, og tror han til en viss grad kan ha rett i at en del av det som tastes ned i full fart kan være ganske plaprete i tonen. Men langt fra alt.

I intervjuet forteller Steen om sin nyeste bok, Balanse, og om livet med en sjelden sykdom som gjør det stadig vanskeligere å skrive – og det meste annet.

Hovedpersonen i boka har mange likhetstrekk med forfatteren selv. Steen forteller at han lenge hadde en sperre mot å skrive om sitt eget liv.
– Det tok tid å finne en litterær stil som passet til budskapet, forteller han.

Les hele intervjuet her.

Møt maktens kvinner

23 mai

Torhild Skard har skrevet bok om maktens kvinner. Her presenterer hun blant annet minibiografier av de 73 kvinnene som har vært presidenter og statsministre i verden fra 1960 til 2010.

Boka byr på imponerende mengder informasjon og store og frydefulle overblikk, men er også full av sjangerblandinger og kunne hatt godt av å bli knadd enda en gang, mener Arnhild Skre. Les hennes anmeldelse her:

http://nrk.no/nyheter/kultur/litteratur/1.8152241

Oppgave 3: Analyse av biografisk utgivelse

15 apr

Skriv en analyse av en biografisk eller selvbiografisk utgivelse. Bruk litteraturen du finner i pensumforslaget som grunnlag for analysen. Maks 15000 tegn. Skriv dessuten en kritisk reflekterende faglogg om arbeidet med teksten knyttet til teori fra pensum. Maks 15 000 tegn. Legg oppgaven ut på bloggen din og send den dessuten på mail til din skrivegruppe innen 13. april 2012 kl. 08.00.

Hvem skulle trodd at en slik tilsynelatende enkel og rett frem oppgave skulle volde så mye hodebry? For jeg innrømmer det gjerne med en gang: Det har vært en påkjenning. En maraton av en øvelse. Jeg har vært på dypt vann. Fått kalde føtter. Blitt varm om ørene. Ikke sett teksten for bare ord. Følt meg dum. Angret. Bitt tennene sammen. Holdt ut. Læringskurven har vært bratt. Det har kostet. Sånn kan det gå når man blir med på leken. Men nå angrer jeg ikke lenger. Tror jeg.

Resultatet kan gås etter i sømmene her: Biografianalyse 2.0
Og – hvis noen skulle bli nysgjerrig eller forvirret: Boka jeg har analysert ligger ute på nett her.

For mer informasjon om hvordan jeg har jobbet, kast deg gjerne over fagloggen min her: Du er ingen uten meg, heller

– – –

OG – for ordens skyld, og for spesielt interesserte – de andre versjonene av fagloggen som jeg skrev nesten ferdig til denne oppgaven også:

Biografiske tekster

18 aug

Målet for dette fordypningsemnet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i skriving av biografiske tekster.

Studentene skal utfordres til å prøve ut forskjellige skrivemåter i forhold til et biografisk materiale. De skal dessuten trenes i å gi konstruktive tilbakemeldinger til medstudenters tekster, der hensikten er å utvikle teksten fram til publiseringsnivå. Det åpnes for at tekster skrevet innen dette fordypningsemnet kan være utgangspunkt for arbeid med masteroppgaven. Studentene skal arbeide med både primær- og sekundærlitteratur innenfor biografifeltet. Primærlitteraturen består av både klassiske og moderne tekster og av både sak- og skjønnlitteratur. Sekundærlitteraturen består hovedsakelig av teori som behandler biografi og livsfortellinger og tekster som gir historisk og litteraturvitenskapelig kunnskap om sjangeren. Både primær- og sekundærlitteratur skal bidra til å sette søkelyset på utforskende skrivemåter. Det vil legges vekt på lesing og analyse av ulike typer tekster og gis innføring i grunnleggende prinsipper innen tekstanalyse og narratologi.

Studiet består av følgende delemner:
• Biografi og selvbiografi
• Narrativitet
• Litterære virkemidler
• Kjønn og subjektivitet
• Tekstanalyse