Tag Archives: biografiske tekster

Nytt år, nye muligheter

1 jan

Jula er plutselig over og det er på tide å vende tilbake til hverdagen igjen. Oppgavene for vårens studieemne «Biografiske tekster» er som følger:

Oppgave 1: Enten: Skriv en biografisk tekst om en person som ikke lever lenger. Teksten skal være rettet mot et bredt publikum.  Maks 15 000 tegn (inkl. ordmellomrom) Eller: Skriv en selvbiografisk tekst. Teksten skal være rettet mot et bredt publikum.  Maks 15 000 tegn (inkl. ordmellomrom) Skriv dessuten en kritisk reflekterende faglogg om arbeidet med teksten knyttet til teori fra pensum. Maks 15 000 tegn. Legg oppgaven ut på bloggen din og send den i tillegg på mail til din skrivegruppe innen 6. januar 2012 kl. 08.00.

Oppgave 2: Skriv en biografisk tekst om en nålevende person.  Hvis du vil, kan du skive om Biljana Fredriksen, som vi intervjuet på første samling. Her er hennes blogg: http://sculpturingwords.blogspot.com/ Maks 15000 tegn inkl ordmellomrom. Skriv dessuten en kritisk reflekterende faglogg om arbeidet med teksten knyttet til teori fra pensum. Maks 15 000 tegn. Legg oppgaven ut på bloggen din og send den dessuten på mail til din skrivegruppe innen 2. mars 2012 kl. 08.00.

Oppgave 3: Skriv en analyse av en biografisk eller selvbiografisk utgivelse. Bruk litteraturen du finner i pensumforslaget som grunnlag for analysen. Maks 15000 tegn. Skriv dessuten en kritisk reflekterende faglogg om arbeidet med teksten knyttet til teori fra pensum. Maks 15 000 tegn. Legg oppgaven ut på bloggen din og send den dessuten på mail til din skrivegruppe innen 13. april 2012 kl. 08.00.

Skrivegruppene for semesteret er listet opp her: http://skrivemaster.wordpress.com/biografiske-tekster/skrivegrupper-og-skriveoppgaver-biografiske-tekster-var-2012/

 

Biografiske tekster

18 aug

Målet for dette fordypningsemnet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i skriving av biografiske tekster.

Studentene skal utfordres til å prøve ut forskjellige skrivemåter i forhold til et biografisk materiale. De skal dessuten trenes i å gi konstruktive tilbakemeldinger til medstudenters tekster, der hensikten er å utvikle teksten fram til publiseringsnivå. Det åpnes for at tekster skrevet innen dette fordypningsemnet kan være utgangspunkt for arbeid med masteroppgaven. Studentene skal arbeide med både primær- og sekundærlitteratur innenfor biografifeltet. Primærlitteraturen består av både klassiske og moderne tekster og av både sak- og skjønnlitteratur. Sekundærlitteraturen består hovedsakelig av teori som behandler biografi og livsfortellinger og tekster som gir historisk og litteraturvitenskapelig kunnskap om sjangeren. Både primær- og sekundærlitteratur skal bidra til å sette søkelyset på utforskende skrivemåter. Det vil legges vekt på lesing og analyse av ulike typer tekster og gis innføring i grunnleggende prinsipper innen tekstanalyse og narratologi.

Studiet består av følgende delemner:
• Biografi og selvbiografi
• Narrativitet
• Litterære virkemidler
• Kjønn og subjektivitet
• Tekstanalyse