Tag Archives: bokbransje

Blir mangfoldet av bøker borte?

23 mai

Vigdis Hjorth, Anne Oterholm, Roy Jacobsen og Per Petterson frykter fremtiden for norsk samtidslitteratur. I et innlegg i Dagens Næringsliv skriver forfatterne at de er redde for en liberalisering av bokmarkedet og frykter at det vil gi mindre mangfold av forfattere og litteratur og dermed også et fattigere samfunn. Det er usikkerheten rundt den nye bokloven som ligger bak engstelsen. Les mer hos NRK.

Forlegger Arve Juritzen støtter bekymringen og peker på at fremtiden allerede er her.
– Forfatterne er avhengig av mange forlag for å få utgitt sine bøker. Bokloven må derfor sørge for lik konkurranse for alle forlag. I dag kontrollerer tre store forlag nesten alle utsalgssteder for bøker, sier han og ønsker seg strengere eierskapsbegrensninger for å skape en sunn og levedyktig bokbransje med mangfold.

Den norske Forleggerforening ønsker seg en boklov som gir forutsigbarhet og fortsatt fastpris gjennom videreføring av dagens rammebetingelser.

Les mer her.