Tag Archives: forlag

Å skrive prosjektbeskrivelse

4 okt

På første samling i studieemnet Formidling og forleggeri orienterte Merete Morken Andersen om prosjektbeskrivelsens form og formål – sett fra forlagsredaktørens ståsted.

Les videre