Tag Archives: liks

Å skrive klart

13 nov

Den 13. november er Språkdagen. Med stor S.  Språkdagen er en årlig konferanse som setter søkelys på aktuelle språkspørsmål, arrangert av Språkrådet.

Språkdagen 2012 handlet blant annet om språket som del av danningen og kulturen og som redskap for forståelig formidling og kommunikasjon.  Les videre