Tag Archives: litterær stil

Plaprer vi for mye med tastaturet?

13 nov

– Jeg pleier å si at jeg skriver for hånd fordi jeg da tenker meg bedre om. Jeg synes mange plaprer for mye med tastaturet, sier Thorvald Steen i et intervju i siste nummer av Handikapnytt.

Stilig uttrykk, tenker jeg, og tror han til en viss grad kan ha rett i at en del av det som tastes ned i full fart kan være ganske plaprete i tonen. Men langt fra alt.

I intervjuet forteller Steen om sin nyeste bok, Balanse, og om livet med en sjelden sykdom som gjør det stadig vanskeligere å skrive – og det meste annet.

Hovedpersonen i boka har mange likhetstrekk med forfatteren selv. Steen forteller at han lenge hadde en sperre mot å skrive om sitt eget liv.
– Det tok tid å finne en litterær stil som passet til budskapet, forteller han.

Les hele intervjuet her.

2 okt

Journalnotater og legeerklæringer kan ha store konsekvenser for individ og samfunn. Likevel har disse lav status som tekster. I Tidsskrift for norsk legeforening fra 26. september etterlyses en grundig analyse av legeerklæringer.

«I likhet med sakprosaforfattere har legen mulighet til å presentere virkelighetsbilder ved å vektlegge bestemte temaer, forutsetninger og perspektiver som kan påvirke hvordan mottakeren forstår teksten», skriver forfatterne. Formålet med analysen er økt sjangerkunnskap, som igjen kan hjelpe legene til å skrive bedre tekster i journaler og erklæringer.

Forskningsmiljøet norsk sakprosa

Gjennom skriving av journalnotater og sakkyndighetserklæringer produserer leger en omfattende mengde sakprosa som ikke er tilgjengelig for offentligheten, men som har store konsekvenser for individ og samfunn.

Dette skriver Guri Aarseth, Anne Kveim Lie og Bård Natvig i en kommentar i Tidsskrift for norsk legeforening 26. september i år (nettutgaven). Kommentaren har overskriften «Hvordan står det til med legeerklæringene?», og med utgangspunkt i Michael Hallidays funksjonelle syn på språk og kommunikasjon problematiserer forfatterne (som alle har medisinskfaglig bakgrunn) både legeerklæringenes lave status som tekster og en tydeligvis utbredt forestilling blant leger om at det å skrive legeerklæringer for ikke forutsetter noen spesiell sjangerkompetanse. Dette, sier forfatterne, er feil – legeerklæringer er nemlig en sjanger som blir til og skal fungere i en kompleks kontekst, noe som gjør utformingen av slike tekster vanskelig, men også veldig viktig.

Forfatterne etterlyser mer kunnskap om hvordan legenes legeerklæringer skal kunne kommunisere best mulig…

Vis opprinnelig innlegg 36 ord igjen