Tag Archives: masteroppgave

Beskyttet: Hvor blir det av forskningsresultatene?

25 aug

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

Beskyttet: Søskenprosjektet på Frambu

25 aug

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

Beskyttet: Foreløpig prosjektbeskrivelse

25 aug

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

Kort om masteroppgaven

18 aug

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med selvvalgt problemstilling. Studenten kan velge om oppgaven skal omfatte 45 eller 60 studiepoeng og tilpasse antallet fordypningsemner til dette.

Masteroppgaven skal utgjøre en helhet som kan bestå av flere komponenter. Oppgaven skal dokumentere forståelse, refleksjon og modning og synliggjøre at flere perspektiver fra studiets felles del er integrert i den teoretiske og metodiske forståelsen.

Oppgaven kan være et teoretisk og empirisk basert arbeid, som for eksempel en undersøkelse av forfatteres faglitterære skrivestrategier, tekstanalyser kombinert med teoriutvikling, eller en studie av konkrete forhold innen formidling og forleggeri. En masteroppgave med vekt på teori og analyse, skal være på maksimalt 120 sider. Oppgaven kan også være av mer praktisk art som et arbeid i forlengelse av en av fordypningsmodulene, for eksempel en nettside knyttet til en bedrift, en essaysamling, en biografi, en dokumentarfilm. Dersom slike praktiske løsninger velges, må oppgaven suppleres med en teori- og metodedel knyttet til det aktuelle arbeidet. Omfanget av de enkelte delene avtales med veileder. Teori- og metodedelen som følger det praktiske arbeidet, skal være utformet etter vitenskapelige standarder og være kvalitativt på høyde med tilsvarende arbeider i oppgaver av mer teoretisk art.