Tag Archives: sakprosa
2 okt

Journalnotater og legeerklæringer kan ha store konsekvenser for individ og samfunn. Likevel har disse lav status som tekster. I Tidsskrift for norsk legeforening fra 26. september etterlyses en grundig analyse av legeerklæringer.

«I likhet med sakprosaforfattere har legen mulighet til å presentere virkelighetsbilder ved å vektlegge bestemte temaer, forutsetninger og perspektiver som kan påvirke hvordan mottakeren forstår teksten», skriver forfatterne. Formålet med analysen er økt sjangerkunnskap, som igjen kan hjelpe legene til å skrive bedre tekster i journaler og erklæringer.

Forskningsmiljøet norsk sakprosa

Gjennom skriving av journalnotater og sakkyndighetserklæringer produserer leger en omfattende mengde sakprosa som ikke er tilgjengelig for offentligheten, men som har store konsekvenser for individ og samfunn.

Dette skriver Guri Aarseth, Anne Kveim Lie og Bård Natvig i en kommentar i Tidsskrift for norsk legeforening 26. september i år (nettutgaven). Kommentaren har overskriften «Hvordan står det til med legeerklæringene?», og med utgangspunkt i Michael Hallidays funksjonelle syn på språk og kommunikasjon problematiserer forfatterne (som alle har medisinskfaglig bakgrunn) både legeerklæringenes lave status som tekster og en tydeligvis utbredt forestilling blant leger om at det å skrive legeerklæringer for ikke forutsetter noen spesiell sjangerkompetanse. Dette, sier forfatterne, er feil – legeerklæringer er nemlig en sjanger som blir til og skal fungere i en kompleks kontekst, noe som gjør utformingen av slike tekster vanskelig, men også veldig viktig.

Forfatterne etterlyser mer kunnskap om hvordan legenes legeerklæringer skal kunne kommunisere best mulig…

Vis opprinnelig innlegg 36 ord igjen

Er dette faglitteratur?

9 mar

Jeg har nettopp gitt ut et hefte på jobben som heter «Annerledeslandet» og består av dikt skrevet av foreldre til barn med sjeldne diagnoser om hvordan de opplever å ulike situasjoner knyttet til dette.  Formålet med heftet er å synliggjøre erfaringer, tanker og følelser fra forskjellige faser av livet og bidra til økt forståelse for hvordan det kan oppleves å få og leve med et barn med en sjelden diagnose. Du kan bla i heftet ved å klikke på bildet under:

Jeg har hele tiden tenkt på heftet som sakprosa/faglitteratur, med hovedvekt på innholdet. Andre vil ut fra formen kanskje først og fremst vil oppfatte dette som skjønnlitteratur.

Hva mener du?

Hva skal til for å lykkes med norsk sakprosa?

14 nov

Tidsskriftet Prosa og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening inviterte til Prosalong onsdag 9. november. Her snakket tre forlagsredaktører om sakprosatrender og hva som skal til for å slå gjennom med sakprosa: Hva er trendene? Er det tilfeldigheter? Og hvordan treffe med norsk sakprosa? Hør opptak av Anne Gaathaug, Harald Engelstad og Bendik Wold her:

Prosalong om sakprosatrender 9. november