Tag Archives: sammendrag

Forskningens språk

5 nov

– Akademikere bruker språket engstelig og defensivt, som et slags verneutstyr. Men om man skriver helt uangripelig, blir det man skriver også ganske uleselig og dessuten nokså uinteressant, sa professor i sakprosaforskning ved UiB, Anders Johansen på seminaret ”Ut med språket!” i Oslo 25. oktober 2012.

Les mitt referat fra Anders Johansens innlegg på seminaret her:

Les videre

Har vi knust mytene nå?

6 mai

Mitt sammendrag av Ane Farsethås’ bokessay om utviklingen i norske forfatterbiografier er klart.

Sammendraget er lagt ut på Wikien.

Her finner du sammendraget i PDF-format

Sammendrag: Essayets særmerker og topoi

30 okt

Her kommer mitt forsøk på sammendrag av G. Haas artikkel “Essayets særmerke og topoi” fra Det norske samlagets bok «Essayet i Norge. Fjorten riss av ein tradisjon.»

Essayets særmerke og topoi

  • Særmerker er kjennetegn, egenskaper, preg eller karakteristiske trekk. (ref LEXIN)
  • I klassisk retorikk snakker man om ulike måter å konstruere eller behandle argumenter på (talemåte) som topoi. Aristoteles delte topoiene inn i «vanlige/felles» og «spesielle». Eksempler på felles topoier var blant annet lover, kontrakter, definisjoner, årsak og virkning og andre elementer som kunne dokumenteres (vitenskapelige fakta, statistikk m.m.). Spesielle topoier inkluderte mindre dokumenterbare mål som dyd, verdighet og rettferdighet/urettferdighet m.fl. (ref Wikipedia)

I artikkelen forsøker Haas å definere essayet som litterær form gjennom å se nærmere hvordan ulike personer og epoker har vurdert dets særtrekk og kilder til informasjon. Han tar utgangspunkt i Ludwig Rohners definisjon av essay: «Essayet er et kortere, avrundet og heller løst komponert, betraktende prosastykke. I en estetisk krevende form beveger det seg rundt et eneste objekt, som det ikke er mulig å måle; for det meste kritisk, syntetisk, assosierende, meningsskapende. Virtuost underholder det den fiktive partneren i en åndelig samtale, og på en opplevelsesrik måte drar det inn hans dannelse, fantasi og evne til sammenlignende tenkning.»

Les videre