Tag Archives: upopulære bøker

Bøkene ingen fant frem til

3 sep

Etterkrigstidens utbygging av kulturtilbudet ble knyttet til et utvidet demokratibegrep. Kulturgodene skulle komme hele folket til gode gjennom desentralisering (1) . Bibliotekenes vederlags- og innkjøpsordninger er to eksempler. Ordningene skal sikre

  • at det er levevilkår for norsk litteratur
  • at norske bøker er tilgjengelige over hele landet

Hvert år sørger innkjøpsordningen for at det kjøpes inn bøker for 160 millioner kroner til landets biblioteker. Men ikke alle gjør suksess i hyllene.

Hvilke bøker har aldri blitt lånt ut?
spurte NRK biblioteksjef Tone Moseid i Tønsberg. Hun fant en del. Ofte blir slike bøker solgt billig eller kassert. Men nå vurderer hun å gi de upopulære bøkene en siste sjanse: en utstilling med bøkene som ingen fant frem til.

Stilig! tenker jeg og stiller meg bak journalistens forslag:
Populære bøker er lettere å finne enn de upopulære. Burde det vært omvendt?

Les hele saken hos NRK Østafjells.


Referanse:

Trond Andreassen: Bok-Norge. En litteratur-sosiologisk oversikt. Universitetsforlaget, 2006.